Unicode: Hiragana (x3040 - x309F)

Unicode-Zeichen Nr. 12.352 bis 12.447

Stand der Bearbeitung: Fr., 19.11.2004

Unicode dez. Unicode hexadez. Zeichen Engl. Beschreibung JIS EUC Shift-JIS
Based on JIS X 0208
12353 3041 HIRAGANA LETTER SMALL A 2421 A4A1 829F
12354 3042 HIRAGANA LETTER A 2422A4A2 82A0
12355 3043 HIRAGANA LETTER SMALL I 2423 A4A3 82A1
12356 3044 HIRAGANA LETTER I 2424A4A4 82A2
12357 3045 HIRAGANA LETTER SMALL U 2425 A4A5 82A3
12358 3046 HIRAGANA LETTER U 2426 A4A6 82A4
12359 3047 HIRAGANA LETTER SMALL E 2427 A4A7 82A5
12360 3048 HIRAGANA LETTER E 2428 A4A8 82A6
12361 3049 HIRAGANA LETTER SMALL O 2429 A4A9 82A7
12362 304A HIRAGANA LETTER O 242A A4AA 82A8
12363 304B HIRAGANA LETTER KA 242B A4AB 82A9
12364 304C HIRAGANA LETTER GA 242C A4AC 82AA
12365 304D HIRAGANA LETTER KI 242D A4AD 82AB
12366 304E HIRAGANA LETTER GI 242E A4AE 82AC
12367 304F HIRAGANA LETTER KU 242F A4AF 82AD
12368 3050 HIRAGANA LETTER GU 2430 A4B0 82AE
12369 3051 HIRAGANA LETTER KE 2431 A4B1 82AF
12370 3052 HIRAGANA LETTER GE 2432 A4B2 82B0
12371 3053 HIRAGANA LETTER KO 2433 A4B3 82B1
12372 3054 HIRAGANA LETTER GO 2434 A4B4 82B2
12373 3055 HIRAGANA LETTER SA 2435 A4B5 82B3
12374 3056 HIRAGANA LETTER ZA 2436 A4B6 82B4
12375 3057 HIRAGANA LETTER SI = SHI 2437 A4B7 82B5
12376 3058 HIRAGANA LETTER ZI = JI (not unique) 2438 A4B8 82B6
12377 3059 HIRAGANA LETTER SU 2439 A4B9 82B7
12378 305A HIRAGANA LETTER ZU 243A A4BA 82B8
12379 305B HIRAGANA LETTER SE 243B A4BB 82B9
12380 305C HIRAGANA LETTER ZE 243C A4BC 82BA
12381 305D HIRAGANA LETTER SO 243D A4BD 82BB
12382 305E HIRAGANA LETTER ZO 243E A4BE 82BC
12383 305F HIRAGANA LETTER TA 243F A4BF 82BD
12384 3060 HIRAGANA LETTER DA 2440 A4C0 82BE
12385 3061 HIRAGANA LETTER TI = CHI 2441 A4C1 82BF
12386 3062 HIRAGANA LETTER DI = JI (not unique) 2442 A4C2 82C0
12387 3063 HIRAGANA LETTER SMALL TU = SMALL TSU 2443 A4C3 82C1
12388 3064 HIRAGANA LETTER TU = TSU 2444 A4C4 82C2
12389 3065 HIRAGANA LETTER DU = ZU (not unique) 2445 A4C5 82C3
12390 3066 HIRAGANA LETTER TE 2446 A4C6 82C4
12391 3067 HIRAGANA LETTER DE 2447 A4C7 82C5
12392 3068 HIRAGANA LETTER TO 2448 A4C8 82C6
12393 3069 HIRAGANA LETTER DO 2449 A4C9 82C7
12394 306A HIRAGANA LETTER NA 244A A4CA 82C8
12395 306B HIRAGANA LETTER NI 244B A4CB 82C9
12396 306C HIRAGANA LETTER NU 244C A4CC 82CA
12397 306D HIRAGANA LETTER NE 244D A4CD 82CB
12398 306E HIRAGANA LETTER NO 244E A4CE 82CC
12499 306F HIRAGANA LETTER HA 244F A4CF 82CD
12400 3070 HIRAGANA LETTER BA 2450 A4D0 82CE
12401 3071 HIRAGANA LETTER PA 2451 A4D1 82CF
12402 3072 HIRAGANA LETTER HI 2452 A4D2 82D0
12403 3073 HIRAGANA LETTER BI 2453 A4D3 82D1
12404 3074 HIRAGANA LETTER PI 2454 A4D4 82D2
12405 3075 HIRAGANA LETTER HU = FU 2455 A4D5 82D3
12406 3076 HIRAGANA LETTER BU 2456 A4D6 82D4
12407 3077 HIRAGANA LETTER PU 2457 A4D7 82D5
12408 3078 HIRAGANA LETTER HE 2458 A4D8 82D6
12409 3079 HIRAGANA LETTER BE 2459 A4D9 82D7
12410 307A HIRAGANA LETTER PE 245A A4DA 82D8
12411 307B HIRAGANA LETTER HO 245B A4DB 82D9
12412 307C HIRAGANA LETTER BO 245C A4DC 82DA
12413 307D HIRAGANA LETTER PO 245D A4DD 82DB
12414 307E HIRAGANA LETTER MA 245E A4DE 82DC
12415 307F HIRAGANA LETTER MI 245F A4DF 82DD
12416 3080 HIRAGANA LETTER MU 2460 A4E0 82DE
12417 3081 HIRAGANA LETTER ME 2461 A4E1 82DF
12418 3082 HIRAGANA LETTER MO 2462 A4E2 82E0
12419 3083 HIRAGANA LETTER SMALL YA 2463 A4E3 82E1
12420 3084 HIRAGANA LETTER YA 2464 A4E4 82E2
12421 3085 HIRAGANA LETTER SMALL YU 2465 A4E5 82E3
12422 3086 HIRAGANA LETTER YU 2466 A4E6 82E4
12423 3087 HIRAGANA LETTER SMALL YO 2467 A4E7 82E5
12424 3088 HIRAGANA LETTER YO 2468 A4E8 82E6
12425 3089 HIRAGANA LETTER RA 2469 A4E9 82E7
12426 308A HIRAGANA LETTER RI 246A A4EA 82E8
12427 308B HIRAGANA LETTER RU 246B A4EB 82E9
12428 308C HIRAGANA LETTER RE 246C A4EC 82EA
12429 308D HIRAGANA LETTER RO 246D A4ED 82EB
12430 308E HIRAGANA LETTER SMALL WA 246E A4EE 82EC
12431 308F HIRAGANA LETTER WA 246F A4EF 82ED
12432 3090 HIRAGANA LETTER WI 2470 A4F0 82EE
12433 3091 HIRAGANA LETTER WE 2471 A4F1 82EF
12434 3092 HIRAGANA LETTER WO 2472 A4F2 82F0
12435 3093 HIRAGANA LETTER N 2473 A4F3 82F1
12436 3094 HIRAGANA LETTER VU      
Small letters
12437 3095 HIRAGANA LETTER SMALL KA      
12438 3096 HIRAGANA LETTER SMALL KE      
Voicing marks
12441 3099 COMBINING KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK      
12442 309A COMBINING KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK      
12443 309B KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK      
12444 309C KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK      
Iteration marks
12445 309D HIRAGANA ITERATION MARK      
12446 309E HIRAGANA VOICED ITERATION MARK      
Vertical form digraph
12447 309F HIRAGANA DIGRAPH YORI